Materialesamling til AT5: Vejle 2030

 

Flere billeder på denne side.

 

Links:

Vejle kommuneplan 2013

Trafikministeriets pressemeddelelse om oprettelsen af Togfonden
Trafikministeriets webside, hvor man kan downloade aftale, faktaark, kort m.m. vedrørende togfonden/timemodellen.
Vejdirektoratet om ny jernbanebro over Vejle Fjord – med debatoplæg og indkaldelse til borgermøde 27.11.2014


Dansk Byplanlaboratorium – har undervisningsmateriale om byers udvikling mm.
Dansk Arkitektur Center - har undervisningsmateriale om fx bæredygtige byer
Jernbanenet 1875 – kort over jernbaner – jernbanenet 1939
Jernbanenet med trafiktalsprognose 2017
Motorveje i Danmark 2013
Transporthorisonter, fin bog fra DTU Transport 2013
Trafikstatistik, se fx væksten på Vejle Fjord Broen og sammenlign med banetransport.
De danske veje før og nu – med illustrationer bagest i pdf’en.

Værktøjer til produktion af kort:

Danmarks Miljøportal


Vejle kommunes GIS


Statistikbanken

Brug evt. Google Earths Street View til at se, hvordan det ser ud et givet sted i Vejle. Eller opsøg stedet og tag et kamera med.

 

Dokumenter i Lectio, holdet 2.v at, se under AT5:


Togfonden DK – højhastighed og elektrificering på den danske jernbane, sept. 2013, planen for ændringer af den danske banetrafik
Vejle 2011 – By i bevægelse, kommunen om Vejles udvikling i de kommende år.
Vejles udvikling – en kort historisk oversigt til Vejles historie
VAF om togfond jan 2014.pdf – Sådan vil Vejle opleve Togfonden
VAF vvm 28nov14.pdf – referat fra borgermøde
Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn
Hertil kommer en stribe faktaark udgivet sammen med togfond-oplægget

med flere....

 

Innovation:

Audi TT - reklame

 

 

 

Tilbage til Ng-oversigten

(c) Laust Wium Olesen