GIS-opgave: Naturområder tæt på os

Skriftlig opgave til 1.r med geografisk informationssystem (GIS) - digitale kort. Opgaven tager udgangspunkt i Opgave 2.05 på denne adresse:

http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/nfgrundbogen/pdf/NF_opgaver_kapitel2.pdf

Proces

Først demonstreres teknikken med Danmarks Miljøportal og andre kilder med anvendelse af det område, som vi gik tur i mandag eftermiddag. Dernæst vælger I hvert et område, som I kender godt - helst tæt på, hvor I bor. Der skal dog være et vandløb i området. Og I skal ud og tage fotos i området i løbet af weekenden, helst med en smartphone, der registrerer de geografiske koordinater for jeres billeder. Demo for iPhone/iPad - Anonymitet -> Lokalitetstjenester.

Indsamling af viden på kort

På hjemmesiden Danmarks Miljøportal kan vi finde oplysninger om vandløb og beskyttede naturtyper på det sted, vi ønsker at vide noget om.
▸ Vælg Kortlag ➞ Naturbeskyttelse ➞ Beskyttede vandløb og Beskyttede naturtyper.
▸ Tryk på den lille nedpil: ▼ ved Beskyttede naturtyper for at få signaturangivelse. Vælg Kortlag ➞ Højdemodel, der med skygger viser landskabsformerne. Juster hvor tydelig højdemodellen skal ses ved skyderen til højre for ordet ”Højdemodel
▸ Vælg evt. et andet baggrundskort end det foreslåede, f.eks. et Ortofoto (=luftfoto), da det muligvis giver en
bedre baggrund for de valgte kortlag.
▸ Studér det sted, som du kender. De angivne områder er beskyttede efter Naturfredningsloven. Hvad er det for områder, og hvordan ser de ud? Hvad bruges de til nu? Er de i god stand, eller hvad er der evt. galt? Hvilke
vandløb er der, og hvordan har de det?

▸ Aktiver kortlaget Jordforurening, og se signaturforklaring ved Områdeklassificering. Bemærk muligheden for at få Metadata, d.v.s. data om data. Undersøg, hvad der kan være baggrunden for jordforureningen. Inddrag fx ældre kort på Geodatastyrelsens "før og nu"-korttjeneste eller brug i Danmarks Miljøportal landets første Ortofoto fra 1954 som baggrundskort.

Produkt / opgaver

1. Beskriv det valgte område, lokalisering, udstrækning, landskab, herunder vandløb. Dokumenter med kort, som kan gemmes som pdf. jpeg og png-filer.

2. Hvilke fredede områder er der i området, og hvilke erhvervsaktiviteter er der? Dokumenter med kort.

3. Hvilke forurenede områder er der? Og hvilke årsager kan der være til forureningen? Dokumenter med kort og fotos.

4. Beskriv områdets tilstand/udseende for 60-70 år siden (Ortofoto 1954/Historisk kort, lave målebordsblade). Dokumenter med kort.

5. Vurder de forandringer, som området har været udsat for i de seneste 60-70 år. Hvad har været årsagerne til forandringerne?

 

Der forventes 2-4 sider tekst samt kort og andre illustrationer. Elevtid er 4 timer. Lektiemodulet på mandag d. 6.10 bruges til at give tips og "opskrifter" på afleveringen. Afleveringsfrist: 22. 10.

 

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen