GIS - Geografisk InformationsSystem m.m.

 

PC-GIS:

Fordele: Kan det hele, specialist-venlig

Ulemper: Kan det hele, som regel dyre

Fx ESRIs ArcGIS. På Ng B bruger man ArcGIS Online på bl.a. smartphone og PC.

Og så er der et udmærket gratis program QGIS til flere platforme, som kan det meste. Download.

WebGIS:

Fordele: Gratis, "overskuelig", kører i webbrowser, andre styrer teknikken for en...

Ulemper: Kræver ofte en plugin, begrænset funktionalitet, helt afhængig af netkvaliteten....

Danmarks Miljøportal

Vejle kommunes GIS

Statistikbanken - tematiske kort, og meget mere.

Lag på lag på lag-system.

GPS

GPS og stedsans - GPS-systemet

Navigation gennem tiderne: - for 100 år sidenr - og nu (DMI). Og her.

 

Satellitfotos

Om satellitfotos (COURSE)

Eumetsat

GOES-satellitter (USA mm)

Internationalt m.fl.

 

GIS-øvelse: Rosborg og omegn

Øvelse med geografisk informationssystem (GIS) - digitale kort. Øvelsen tager udgangspunkt i Opgave 2.05 på denne adresse:

http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/nfgrundbogen/pdf/NF_opgaver_kapitel2.pdf

Kortudsnit Vejle Enge ca. 1930

Proces

Først demonstreres teknikken med Danmarks Miljøportal med anvendelse af området tæt på Rosborg Gymnasium. Dernæst vælger I hvert et område, som I kender godt - helst tæt på, hvor I bor. Så skal I øver jer på at producere forskellige kort til indsættelse i rapporter, på plancher eller i præsentationer.

Demo: Indsamling af viden på kort over Rosborg og omegn

På hjemmesiden Danmarks Miljøportal kan vi finde masser af oplysninger om vandløb, forurening og beskyttede naturtyper på det sted, vi ønsker at vide noget om. Zoom ind på interesseområde. Få værktøjslinjen vist.


▸ Vælg Kortlag ➞ Naturbeskyttelse ➞ Beskyttede vandløb og Beskyttede naturtyper.
▸ Tryk på den lille nedpil: ▼ ved Beskyttede naturtyper for at få signaturangivelse.

Skift baggrundskort til Ortofoto 2012: Vælg kortlag ➞ Højdemodel, der med skygger viser landskabsformerne. Juster hvor tydelig højdemodellen skal ses ved skyderen til højre for ordet ”Højdemodel


▸ Studér området ved Rosborg. De angivne områder er beskyttede efter Naturfredningsloven. Hvad er det for områder, og hvordan ser de ud? Hvad bruges de til nu? Hvilke  vandløb er der, og hvordan er deres forløb?

▸ Aktiver kortlaget Jordforurening, og se signaturforklaring ved Områdeklassificering. Bemærk muligheden for at få Metadata, d.v.s. data om data. Undersøg, hvad der kan være baggrunden for jordforureningen. Inddrag i Danmarks Miljøportal landets første Ortofoto fra 1954 som baggrundskort. Mål areal af forurenet område.

Opgaver

Det vigtigste er at prøve teknikkerne fremfor at svare fyldigt på spørgsmålene. Teknikkerne kan vise sig meget anvendelige i AT5-forløbet.

1. Beskriv dit valgte område, lokalisering, udstrækning, hvilket landskab, er der vandløb? Dokumenter med et eller flere kort, som kan gemmes som pdf. jpeg og png-filer.

2. Hvilke fredede områder er der i området, og hvilke erhvervsaktiviteter er der? Dokumenter med kort.

3. Hvilke forurenede områder er der? Og hvilke årsager kan der være til forureningen? Dokumenter med kort og fotos.

4. Beskriv områdets tilstand/udseende for 60-70 år siden (Ortofoto 1954/Historisk kort, lave målebordsblade). Dokumenter med kort.

5. Vurder de forandringer, som området har været udsat for i de seneste 60-70 år. Hvad har været årsagerne til forandringerne?

 

 

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen