Alternativ energi 2

Generelt:

Vindmøller og andre energianlægs placering (2008) - 1985 og 2015 sammenlignet

Energistyrelsen: Årlig energistatistik

Filmen: Den store energiomstilling, hvor svært kan det være?

IEA- International Energy Agency: Statistics - Key World Energy Statistics 2016 - Energy Atlas

Energiprojektet Desertec - læs mere

Energiformers CO2-belastning: Sovacool 2006 (læs analysen, find tabel)

 

Vindenergi:

Vindenergi.dk

Vindmølleindustriens Rundtur - basisviden om vindenergi

Windpower.org 

Middelgrunden

Vindressourcekort (design dit eget), eller brug dette kort, som viser vindressourcerne i Danmark i højden 100 m.

Verdens største vindmølle (2016) - vindrekord 2017

Hornslet-møllen

Design1 - Funktion af dele

Solenergi:

Ressourcen world wide

Solenergi (Teknol. Inst)

Energistyrelsen om solenergi

Energitjenesten om solenergi - afregningsprisens ændring betød meget for udbygning af solenergi.

Energiprojektet Desertec - læs mere

Vojens PS10 - PS10 (kmz)

Folkecentret for vedvarende energi (Thy).

Solformørkelse d. 20. marts 2015, Færøerne. LWO

 

Vandkraft:

Vandkraft (hydroelectric power)

Itaipu - verdens største vandkraftanlæg

Tangeværket  - Danmarks største

Vidensbank

Tre Slugter Kina - på Wikipedia: engelsk - dansk

Energi fra tidevand, bølger m.m. 

Wave Dragon 

Bølgekraftforeningen  - danske anlæg

Fakta om bølgeenergi (pdf),

Kunstig tidevandslagune

Bioenergi:

Energistyrelsen om bioenergi

Dansk landbrug om biogas

Forening af danske biogasanlæg

NOAH: Agrobrændstoffer

Omsætning i husdyr

Eucalyptus, vækst

Kritik fra Klimarådet 2018

Geotermi:

Geotermisk.dk 

Geotermi.dk

Nesjavellir, youtube, google-søgning

Jordvarme

Energipæle (Rosborg)

 

Brint / brændselsceller m.m

Teknologisk Institut 

Faktalink

Fysik i perspektiv 

Artikel 2005: Dansk gennembrud for brintenergi

Toyota Mirai - brintbil. Læs mere.

 

 

Øvelse: Sol, vind, vand, bølgekraft, geotermi, biobrændsler, brint?

Der er mange bud på, hvad der kan/skal være fremtidens alternativer til de fossile brændsler. Dem skal I undersøge i syv grupper og præsentere for hinanden på en padlet ved hjælp af lidt læsestof fra bøger, pdf'er og internet samt adskillige illustrationer med indførende tekster.

Forklar princippet i energiformen. Lav en oversigt, der viser fordele og ulemper ved energiformen set med danske øjne. Hvordan kan den vedvarende energikilde indgå i Danmarks energiforsyning (som en bærende del...?/som et supplement sammen med...?/andet...)? Vurder potentialet for energikilden i Danmark - på kort sigt og på langt sigt?

Ovenstående linksamling er en start og kan suppleres med egne links. Angiv altid kilder, og undersøg om kilderne har en bias.

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen