Befolkningsstruktur

Færøerne fester 20. marts 2015 pga solformørkelsen. Foto: LWO

 

Befolkningsstruktur - køns- og aldersfordeling af en befolkning.

Lav en befolkningspyramide med regneark.

Statistikbanken - man kan hente tal om næsten alt.

Befolkningsstruktur og -prognoser

Køn, alder, den store forskel mellem kønnene...

Opgaver til mindre grupper. (Liv og død)

Statistikbanken

Internationale rygevaner - internationale alkoholtal - og ungdommen (fig. 1, 2 og 3)

 


Levevilkårsforskelle i Danmark:

3Fs undersøgelse afartikel om levevilkår

noegletal.dk

 

Udvælg til opgaven seks kommuner, to grønne (Vejle skal være den ene), to gule og to røde fra kortet ovenfor. Hvis du ikke kan kommunenavnene, så slå dem op her: Kommunekort.

1. Undersøg på noegletal.dk, hvordan følgende levevilkår var i 2007 og 2015 i de seks kommuner. Analyser tabellen og kommenter forskellene mellem kommunerne og udviklingen fra 2007 til 2015. Vælg:

a. Andel 65+ årige (befolkning)

b. Arbejdsløshed og andel statsborgere fra ikke-vestlige lande (strukturelle forhold),

c. Udgifter til ældreforsorg (økonomi - udgifter)

d. Indtægter fra indkomstskat (økonomi - indtægter)

e. Udgifter til folkeskolen pr. elev (undervisning)

f. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64/66-årig (sociale forhold)

 

2. Undersøg på noegletal.dk for alle landets kommuner i 2015, hvordan mindst otte selvvalgte parametre tegner forskellige danmarkskort (Vis som kort). Besvar på baggrund af kortene følgende fire spørgsmål:

a. Er nogle egne af Danmark dårligt stillet på en lang række felter indenfor levevilkår?

b. Er nogle egne af Danmark tilsvarende godt stillet på en lang række felter indenfor levevilkår?

c. Kan man på dette grundlag se et land, som er opdelt i et udkantsdanmark og et dynamisk Danmark?

d. Hvorfor er landet opdelt på denne måde?

 

3. Hvad bør politikerne gøre ved skævhederne i Danmarks levevilkår?

4. Vurder om regeringens udflytning af statslige arbejdspladser vil hjælpe til at mindske forskellene.

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen