Bjergarter og mineraler

Fra småt til stort: Atomer - molekyler - mineraler - bjergarter - landskaber - kontinenter/oceaner

Atomer - molekyler: Periodisk system, find silicium og oxygen, kombineres fx til molekylet SiO2

Mineral - fx kvarts - bemærk: Det almindeligste mineral i jordskorpen, 2.7g/cm3

Bjergart - fx granit, der indeholder kvarts

Landskaber - bjergkæde med granittop

 

Kontinenter/oceaner - det store kredsløb med den lange tid:

Geologisk kredsløb - animation og slutpunktet her.

Bemærk de mange processer og de tre bjergartstyper:

- Magmatiske (=igneous, ignis er latin og betyder ild)

- Sedimentære

- Metamorfe

Fra smelte til krystaller - Bridge-blanding demo

 

Undersøgelse af bjergarter

Bjergarter kan undersøges på mange måder; her er et udvalg, som vi tester i det første eksperimentelle arbejde. Vi har granit, gnejs, kridt, sandsten, basalt, peridotit og eklogit, som varierer fra gruppe til gruppe.

Overordnet beskrivelse af form og overflade (glat/ru/kantet/skinnende..., lagdelt, kornet, krystallin)

Farver: de synlige farver og stregfarven (på porcelænsplade)

Størrelse, vægt, rumfang (- bestemmes for to af bjergarterne ved måling af "fortrængt vand, se demo)

Deres massefylde udregnes - enhed g/cm3

Krystaller - undersøg et par bjergarter med lup - beskriv

Test hårdhed - Mohs hårdhedsskala - brug negl (2,5), 50-øre af 97% kobber *(4), kniv (5,5), glas (6), porcelæn (7), diamant (10)

Tag gerne fotos undervejs

 

En bjergart som granit består typisk af tre mineraler: kvarts (7), feldspat (6) og glimmer (2). I parenteserne står hårdheden, så en bjergarts hårdhed er altså afhængig af, hvor man rammer den med kniven!

 

Granit - tre mineraler dominerer: lys kvarts, rød feldspat, sort glimmer

Gennemføres ved gruppearbejde (5 grupper), hver gruppe undersøger alle bjergarter som ovenfor anført. Fordel evt. opgaverne. En sekretær skriver ned, og sender ved lektionens slutning resultatet til LW i Lectio. Oprydning, afrunding.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen