Bolivia 2 - Salar de Uyuni

 

Salar de Uyuni.

Bolivias Altiplano

 

 

Modul på EMUen, Det hvide guld - El oro blanco.
Lavet 2013 af LWO, som har givet LWO lov til at bruge modulet skamløst!
Se filmen først her. Resume og spørgsmål her.

 

Lokalisering - se opgave på EMUens modul

Geologiske processer ved saltsøen - hvad fortæller atiklen Bolivias Altiplano?

Saltarbejderens landsby - Colchani
Saltudvinding i filmen - hvordan kan vi detaljeret beskrive arbejdsgangen i saltudvindingen på Salar de Uyuni. Forklar, hvorfor det skal foregå på denne måde. 
I Google Earth kan man se saltarbejderens steder, husk at benytte tidsskyderen, som giver mulighed for at se udviklingen de seneste ca. 10 år.

Vejr og klima, UV-stråling - se opgave på EMUens modul. UV-index (Uyuni) og globalt

Salar de Uyuni (wiki) - Hostal del Sal

 

Pladetektonikken

Hvordan er det nu det er....? Læringsmodul om pladetektonik.

Dynamic Earth (til GE)

 

Vi laver vores egen saltsø-eksperiment:

Materialer: Vand, salt, gryde, ovn, vægt, grydeske, øse, stereolup, god tid.
Dokumentation: mængder, tider for observation, billeder, skriv journal, der beskriver forsøget.

Link

 

 

Social mobilitet i et fattigt land?

Gense filmen i grupper, stop undervejs, diskuter. I filmen fortæller saltarbejderen om sine børn og deres uddannelse. Og om hans muligheder for at understøtte deres uddannelsesønsker.

I skal perspektivere hans ønsker til fremtiden og for sine børn med forholdene i Bolivia, som de tegnes i bl.a. statistikker og hvad I ellers ved.

Endvidere skal I inddrage den udvikling, som er sket med hans by Colchani. Det kan undersøges ved hjælp af Google Earths funktion til at se historiske billeder, altså satellitfotos fra tidligere år. Indlæs Saltarbejderens steder.kmz, under GE-menupunktet Vis vælges Historiske billeder. Nederst i kortvinduet er der så en knap, der kan indlæse situationen omkring tidspunktet, hvor filmen er optaget. Se stedet, hvor de høster salt, se byen. Med tidsskyderen øverst til venstre kan I så hoppe frem mod nutiden, og se den udvikling, som der er sket i og omkring Colchani. Inddrag udviklingen i nedenstående SWOT-analyse (muligheder?).

Udarbejd en SWOT-analyse for saltarbejderfamiliens situation. (SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Brug skabelonen på linket nedenfor i grupper a 3-4 elever. Giv som konklusion efter analysen et bud på familiens mest sandsynlige fremtid. Aflever til mig ved modulets slutning. Jeg vil så generalisere/kommentere svarene til næste gang. Vi tager senere en lille diskussion i plenum.

SWOT-analyse (wikipedia)

SWOT-analyse (systime, med skabelon)

Statistik1 (leksikon.org)

Statistik2 (CIA World Factbook)

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen