Brunkul i Tyskland

Baggrund:

Tyskland har som et moderne industriland brug for store mængder energi. Landet har ikke olie og gas, men temmelig meget kul, især i form af brunkul, der findes både i det vestligste og det østligste Tyskland. For at komme til brunkullene må de overliggende 30-40 meter sedimenter fjernes og deponeres. Brunkulslagene er ved Garzweiler og Hambach nær Köln op til 10-12 meter tykke og der er en to-tre lag. Der skal altså graves ud til stor dybde, hvorfor man bliver nødt til at sænke grundvandsstanden betragteligt, hvilket påvirker det omliggende landbrug meget. Brunkullene ligger under beboede områder, og byer og landsbyer nedlægges for at komme til kullene. Befolkningen tilbydes en lille erstatning og genhusning. Efter udvindingen bliver de nu lavere liggende områder genanvendt på forskellige måder.

Arbejd med stoffet i Informations artikel "Nu brænder kullene i Tyskland" (marts 2014) samt nedenstående materialer på Internettet.

Materialer:

Se en række små videoer, der illustrerer, hvordan udvindingen af brunkul foregår.

* Youtube-søgning på braunkohlebagger - fx denne, hvor hele processen beskrives:


* Nyhedsklip fra den tyske TV-station ZDF

Læs mere om en åben mine (Tagebau) nær Köln: Tagebau Garzweiler (på tysk wikipedia) her.
Hvis problemer med tysk, så studer i det mindste illustrationerne, særlig kortene og det store panoramabillede.

Hambach-minen ses på dette kort.

Eller læs om brunkul på engelsk: Lignite - bemærk tabellen, hvor Tyskland står som verdens største producent af brunkul.

Beboerne nær Garzweiler har anlagt sag ved den tyske forfatningsdomstol, 7000 klagere er blevet afvist med begrundelsen, at brunkulindvindingen er for vigtig for hele det tyske samfund til, at de kan stoppe minen. Læs dommen her på tysk eller på engelsk.

Danske brunkul - se hvor på GE - læs lidt om historien her. Og her.

 

Opgaver:

* Start Google Earth og indlæs denne kml-fil:Tagebau_Garzweiler.kml

1. Zoom i GE først ud for at lokalisere minerne i Tyskland. Bemærk befolkningskoncentrationer, infrastruktur m.m.
2. Zoom ind på brunkulsminen Garzweiler. Sammenlign satellitfotoet i Google Earth med kortene i de tyske wikipedia-artikler.
3. Hvilke ændringer af landskabet indebærer udvindingen af brunkul? Prøv at undersøge sagen ved at lave et par elevationsprofiler af området fra V mod Ø, som dækker hele området.
4. Hvad vil der ske, når udvidelserne mod vest gennemføres? (bemærk listen i wikipedia-artiklen over "Umsiedlung von Ortschaften")
5. Beboerne, som skal forflyttes, protesterer ofte. Sæt dig/jer ind i tankegangen og skriv en prioriteret liste over de argumenter, som I tror beboerne vil fremføre.
6. Der er også kommet aktivister fra nær og fjern, som lænker sig til skinner, bor i træer og på anden vis prøver at stoppe udbygningen. Hvad er jeres holdning til den slags aktivisme?
7. Hvordan skal et velfungerende samfund reagere i forhold til beboerne? Og aktivisterne?
8. Hvorfor er brunkul kommet til at spille så stor en rolle i tysk energiforsyning?
9. Vurder den tyske energipolitik i lyset af Verdens klima- og energipolitiske udfordringer.

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen