Byer og urbanisering

Intro - spørgeskema om byvalg (Lectio)

Byer på "godt og ondt" - Padlet - link i Lectio ved dagens modul.

 

Hvorfor har vi byer?

Verdens ældste by (?) GE

Fra naturligt økosystem til totalkultur: Økosystemer

Definitioner varierer - meget! - hvilken er bedst (s. 322)?

Bybegrebet i Danmark (wiki)

Byopgørelsen 2016

Urbaniseringsgrad - udvikling i landene

Landsby - storby - grænseløs by

Verdens største byer - fx Delhi

 

Firenze set fra syd, sept. 2014 - LWO - stor udgave


Historiske byer

Undersøg byudvikling med Google Earth: Byplaner.kmz
I denne kmz-fil er der otte stedsmarkører/placemarks til byer, som der også er billeder og kort af i Ng-bogen. På hver stedsmarkør/placemark ligger der en opgave, som skal løses i grupper. Ud over de otte byer udpeget af mig skal I selv finde to historiske byer på Google Earth og lave en relevant analyse af dem. Disse analyser og de tilhørende stedsmarlører/placemarks skal sendes i besked til mig i Lectio ved modulets slutning.

København fra Christiansborg Slotstårn, foto: LWO - stor udgave

 

Urbanisering

Coalbrookdale (GE) - Randbøldal - britiske jernbaner - danske jernbaner - tyske jernbaner

Københavns udvikling

Biler/1000 indbyggere i DK - og i 2017 nåede vi 2½ million - global fordeling (Kilde: Verdensbanken).

Industrialisering - urbanisering -suburbanisering - afindustrialisering - gentrificering - netværksbyer (bånd-byer) - edge cities - social segregation.

Megabyer - urban area - hurtigst voksende storbyer - de største byer

The Economist: Bright lights, big cities (Urbanisering vises med væksten af verdens store byer i perioden 1950-2030)

Urbaniseringsprofiler: Danmark og Kina (Kilde: UN)
Byers vækstrater

Social segregation

En syg forskel (DR 2016)

Grafik til programmet

Er programmets metode i orden?

Har Vejle lignende forskelle? Vejle: Tæt på, 2012

Test forventninger og fordomme på kommuneniveau: noegletal.dk

 

Øvelse:

Udvælg til øvelsen seks kommuner, to grønne (Vejle skal være den ene), to gule og to røde fra kortet ovenfor. Hvis du ikke kan kommunenavnene, så slå dem op her: Kommunekort.

1. Undersøg på noegletal.dk, hvordan følgende levevilkår var i 2007 og 2015 i de seks kommuner. Analyser tabellen og kommenter forskellene mellem kommunerne og udviklingen fra 2007 til 2015. Vælg:

a. Andel 65+ årige (befolkning)

b. Arbejdsløshed og andel statsborgere fra ikke-vestlige lande (strukturelle forhold),

c. Udgifter til ældreforsorg (økonomi - udgifter)

d. Indtægter fra indkomstskat (økonomi - indtægter)

e. Udgifter til folkeskolen pr. elev (undervisning)

f. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64/66-årig (sociale forhold)


 

Vejle-projekt

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen