Eksamen i naturgeografi

B- og C-niveau, se læreplaner B og C, samt på EMUen.

 

B: Generelt om disposition til naturgeografieksamen:

Kendt og ukendt materiale skal bruges. En fornuftig tilgang hertil er angivet nedenfor i form af gode spørgsmål at stille til materialet.

A. HVOR?
Identifikation af geografiske elementer (bjerge, floder, søer, byer...), stednavne m.m. Brug GO-atlas, vægkort, globus, GE

B. HVORNÅR?

Dater de processer, der foregår/foregik. Brug evt. fig. s. 30-31 i NG-bog eller lignende oversigter. Bemærk at der foregår nutidig udnyttelse/påvirkning af fortidige dannelser. Inddrag eventuelle mellemstadier, så hele processen illustreres.

C. HVAD?

Fortsættelse af B: fx landbrug på gamle/unge istidslandskaber, kunstvanding i ørken, nedbrydning/erosion af bjerge, ændring af atmosfæren/temperaturen... Brug GE m.m., links på websiderne....

D. HVORFOR?
Naturkræfter, hvilke kredsløb - geologisk kredsløb, kuls kredsløb, vandets kredsløb, atmosfærens fysik, pladetektonik med jordskælv og vulkanisme... Økonomiske, politiske, samfundsmæssige interesser i udnyttelsen.

E. HVORDAN KAN VI VIDE DET?
Videnskabelige metoder, seismik, iskerneboringer, sattellitfotos, fossiler...

F. HVAD ER PERSPEKTIVERNE?
Sammenlign (evt. med DK), vurder fremtid, trusler, muligheder, eventuel aktion (forebyggelse)..

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen