Energistrømme

Danmarks energistrømme 2015 (udleveret i print) - (flowdiagrammer)

 

Opgaver

Redegør for de enheder, der bruges i materialerne.

Vi har set på udviklingen i Danmarks energiforbrug fordelt på brændsler (gennemgået for et par gange siden med noter). Den viden skal I have i baghånden.

Hvilke energikilder i flowdiagrammet for 2015 er danske og hvilke importeres?

Analyser udviklingen i Danmarks energiforbrug fordelt på anvendelse.

Analyser konverteringssektoren og sæt ord og eksempler på de forskellige typer af konvertering.

Danmarks energistrømme er i åben forbindelse med udlandet, og det er styret af udbud og efterspørgsel (PROFIT). Analyser (forklar) grænseoverskridende strømme og mængder for de fossile brændsler. Sammenlign med 2005.

Hvorfor er der både import og eksport af de samme produkter?

Nederst til højre angives et tab i energisektoren. Beregn 2015-tabets størrelse i % af det samlede energiforbrug og undersøg kilderne til tabet. Sammenlign med tabet i 2005.

Vurder hvad der kan/skal gøres for at mindske tabet.

Prøv ud fra jeres viden om dansk energiforsyning og anvendelse at skitsere flowdiagrammets udseende i år 2030. Se prognoser her (se efter graferne på linket). Og se figurer nedenfor.

Fig. 5.16 i NF-bogen

 

 

Kilde: Energistyrelsen

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen