Hav og vandområder

Verdens vand - hvor er det og i hvilken form findes det?

Havvand - ferskvand: Simpel demo, massefylde, springlag (termoklin/haloklin - fig. 2.2 og 2.3)

Vandsmagning: Mini-øvelse, kurvand

 

DMI Havprognoser

Opgave 2.01: Havet omkring Danmark - løs opgaverne på linket, undersøg endvidere vandstanden i Nordsøen med animationen. Hvad foregår der? Skriv svarene i et dokument, som sendes til Laust ved lektionens slutning.

Hvorfor iltsvind? Og hvad kan der gøres ved det? Naturstyrelsen.

Tidevand - Animation af tidevand

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen