Nedbørsdannelse - Hvorfor regner det?

Mål ved modulets start temp. og rel.fugt. Mål igen efter demoforsøgene, og til sidst i modulet, hvorfor er der forskelle?

Vands tilstandsformer, og hvad der skal til for at gå fra den ene tilstand til den anden. Fordampning og kondensation (fortætning)

Betegnelser for faseskift.

Absolut fugtighed: g H2O/m³ luft

Relativ fugtighed: (absolut luftfugtighed x 100)/(maksimal fugtighed) %

Mætningskurve

Måling af luftfugtighed med Kestrel 4000 klimastation

Hygrometer - et menneskehårs forkortning ved øget fugtighed var starten på opfindelsen i 1755.

Nedbørsdata - DMIs vejrarkiv - Danmarks årsnedbør i seneste klimaperiode, sammenlignet med nedbøren i det seneste årti. Og ligeså med temperaturen. Konklusioner?

 

Øvelse/demo:

Demonstration af vand og luft ved forskellige temperaturer. Skema til notater.

 

Hvilken type regn? Kalø Vig set mod VSV. Foto: LWO

 

Hvordan dannes regn?

Konvektion - fronter - stigningsregn - konvergens.

Bogens illustrationer gennemgås.

http://norway4.wikispaces.com/Norway+Maps

Vejret har fire hjørner

Varm og kold luft fylder ikke det samme.

 

Minieksperiment

Gå tur ca. 30 minutter med Kestrel, mål relativ fugtighed og temperatur forskellige steder på skolens område (inde og ude), beskriv stederne. Skema.

Konkludere i fællesskab

 

Regneopgave med føhn.

Bogen har et eksempel på stigningsregn, hvor der opstår en føhneffekt. Tilknyttede begreber: Tøradiabatisk og fugtadiabatisk temperaturændringer.

Prøv ved hjælp af mætningskurven (fig. 3.10 eller denne Excel-graf) at løse denne rimeligt realistiske opgave fra Sydamerika.

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen