Hydrologi

Hydrologi = Læren om vand. Forståelsen af vand og vandets kredsløb er helt centralt i de vigtigste processer på Jorden. Vand er livsvigtigt, forurening af vand kan være katastrofalt.

Vand på planeten Jorden, udg. pkt. i fig. 4.1, enheden 1000 km³ (tænk over den)

Små demo-øvelser af forskelle ferskvand/saltvand, hvad lærer vi af dem?

Vandets kredsløb - animation fra NASA - alle kredsløb har en eller flere energikilder.

Vandbalanceligning mm., se den store danske om grundvand

N = Ao + Au + F + ΔR

 

Topografisk opland for et vandløb:

Undersøgelse af Vejle Ås topografisk opland v.hj.a. Google Earth; indlæs database med danske vandløb - se Orbicon Links.kmz i Lectio Dokumenter.

Følg instruktion på tavlen, afgræns oplandet, beregn arealet ved hjælp af kvalificeret skøn. Hvor meget vand (i tons) falder der over dette område på et år (900 mm/år)?

Naturgeografisk vandring

 

Vand og jord:

Vandløbsstationer - fx Rosborgs egen nedenfor. Forklar udviklingen de seneste uger.

De seneste fire uger:

Vandløb og målestationer - se Orbikon Links - Rosborgs målers placering.

Nedbørsdata - DMIs vejrarkiv - Danmarks årsnedbør i seneste klimaperiode, sammenlignet med nedbøren i det seneste årti. Og ligeså med temperaturen. Konklusioner?

Porøsitet, infiltrationskapacitet, definitioner, brug af bogens figurer, demonstration af vands gennemløb i sand- og lerlag.

Hvordan er jordbunden, hvor du bor? Jupiter - boredata m.m. til GE. Ligger i Lectio Dokumenter som "Geuskort.kml"

Fordampning - jordvand - grundvand - begreber.

Til den tørre side:

Aktuelt: Tørke i Californien, hvorfor, selvforskyldt? Vandforbrug. (Mål: acre-foot). Mandel.

En by uden vand

 

Til den våde side:

"Houston, we've got a problem"

Vejle, skybrud 23. maj 2014

Skjern, skybrudsskader 6. sept. 2014

København 2. juli 2011:

 

Hvad kan man gøre?

 

Vandløbsdata - Øvelse med vandstanden ved Rosborgs egen vandløbsstation

Data: Vandstand de seneste 30 dage, samt nedbør i området i august dette år (DMI).
Nedbørsdata er et gennemsnit for hele Syd- og Sønderjylland, så der kan være variationer for de forskellige dele af regionen.
Opgaver:
1: Beskriv vandstandskurvens forløb, dels overordnet set, dels med fokus på detaljer.
2: Inddrag nedbørsdata fra DMI og find ud af, hvilke variationer i vandstanden som kan forklares med disse data. Kik også lige på Østjyllands nedbør i juli.
3: Vandstandskurven svinger meget. Hvor mange svingninger er der på 30 dage, og hvad kan være forklaringen?

 

Arbejdsspørgsmål (s. 88-91 i bogen samt almen viden)

1. Beskriv udviklingen i årets løb i figur 4.10 grundigt. Er der problemer for landbruget med en vandbalance, der udvikler sig således i løbet af et år?

2. På s. 89 omtales Libyens vandforsyning. Hvad kan der ske med Libyen, når det fossile grundvandsmagasin er tømt? Alternativer?

3. Undersøg det lokale vand fra TREFOR (Søndre Vandværk) for opløste mineraler og bakterier. Sammenlign de målte værdier med grænseværdierne. Er der farlige ting imellem?

4. Hvad synes I - sådan helt principielt - at vand skal koste? Dyrt/billigt? ens for alle? høj pris for højt forbrug? mængderabat?

5. Undersøg, hvad der indgår i prisen for vand på dette link. Hvad mener I om prisniveauet? Se prisudviklingen og kommenter den. Den samlede pris er i perioden 2012-2017 steget med ca. 32 %. Forbrugerpriserne er i samme periode stedet med under 10 %. Rimeligt/urimeligt?

6. En gennemsnitlig husstand på fire personer bruger ca. 400 l/døgn. Hvor stor bliver den årlige udgift for dette vandforbrug?

7. Skal man adfærdsregulere via vandprisen? Dvs. lægge afgifter på, for at få folk til at spare? Eller bruge andre metoder?

8. Det samlede vandforbrug fremgår af nedenstående figur. Beskriv og kommenter.

9. Hvem skal eje vandet? Privat/offentligt? Skal man kunne tjene penge på vand; fx ved at eksportere det til Tyskland?

10. Hvor meget vand må vi bruge? Det er ikke et spørgsmål om liter, mere om principper.

11. Hvilke trusler er der mod vores drikkevandsressource?

Supplerende links:

Vandkvalitet - det lokale vand i Vejle 

Danskernes forbrug, Vand i tal 2016, bl.a. med prisen for vand.

 

 

 

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen