Introduktion til naturgeografi

Fagets placering og indhold

Naturgeografi C har ca. 3 lektioner pr. to uger i eet år. Der er nogle ekskursioner / udadvendte aktiviteter /eksperimenter. 15 timers elevtid. Faget kan vælges på B-niveau på andet år.

Naturgeografi B har 4-5 lektioner pr. to uger i 3.g, 40 timers elevtid og flere ekskursioner / udadvendte aktiviteter.

Det er et naturvidenskabeligt fag (obligatorisk), og det tager derfor altid et naturvidenskabeligt udgangspunkt, og anvender teorier og metoder fra naturvidenskaben.

Det er også tildels et eksperimentelt fag. Eksperimenter bruges til at illustrere processer i Jordsystemet.

Internettet/kommunikationsudviklingen er en gave til naturgeografi, denne lærer (Laust) bruger IT meget! Og deler sin viden med andre på EMUen.

Google Earth skal være installeret på jeres PCer næste gang. Download.

Om bøger, lektier, Lectio og om eksamen. Læreplanen.

Geografi

Perspektiv: Earth Overshoot-day - 8. august 2016 og 2. august 2017: http://www.overshootday.org/
WWF skriver herom.

Geografi = "Portræt" af planeten Jorden og dens umiddelbare omgivelser" -  Scenen for menneskets aktiviteter

Video fra BBC - Planet Earth-trailer - og endnu en - World Environment Day 2014 - budskaber?

 

Menneskets brug af naturen - dets påvirkning af de store grundlæggende kredsløb - er i centrum.

- Det geologiske kredsløb (mineralske ressourcer)

- Kuls kredsløb (fossile brændsler og CO2)

- Vands kredsløb

- Næringsstoffer i fødeproduktion m.m.

Hovedemner for naturgeografi C

- Vand - kampen om det rene vand

- Jordens og livets historie, geologi = læren om Jordens fysiske struktur, palæontologi = læren om livets historie på Jorden

- Vejr og klima, og hvad vi gør ved det

- Energiudvinding og -forbrug

Gennemføres sandsynligvis i den rækkefølge.

 

Hovedemner for naturgeografi B

- Danske landskaber og deres dannelse

- Befolkningsvækst og bygeografi

- Teknologi og miljø

- Klimaændringer

 

Geografiens hovedkilder:

Kort, satellitfotos, iagttagelser, målinger og fund i naturen. Fra de ældste kort til GIS.

Kortet og Jorden - NG-C-bogens s. 173-177

 

Små øvelser:

1. Mit første kort

2. Mål Jordens omkreds med din mobil.
Teori: Jordens gradnet.
Værktøj: DMS Converter kan hentes gratis i App Store / tilsvarende apps til Android her. Beskrivelse af øvelse, se her i NF-bogens øvelsesoversigt.
Opsamling på øvelsen med at måle Jordens omkreds.

 

Links

Jord-Sol-system

Portræt af planeten Jorden

Daglængden

Ptolemæus' kort - det ældste verdenskort

GIS.vejle.dk - (V1 og V2) - det "nyeste"

 

 

Jordens rigtige omkreds målt N-S er 39.992 km.

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen