Introduktion til NF - naturvidenskabelig faggruppe

Faggruppens placering og indhold

NF, der er jeres største fag på første år, har ca. 5 moduler pr. uger i eet år.

Der er nogle ekskursioner / udadvendte aktiviteter /eksperimenter. 45 timers elevtid.

Det er et fællesskab af de tre fag biologi, kemi og geografi, og I har tre faglærere: Randi i kemi, Jette i biologi og Laust i geografi. Delfagene kan vælges på B-niveau på andet år.

Det er tre naturvidenskabelige fag, og de tager derfor altid et naturvidenskabeligt udgangspunkt, og anvender teorier og metoder fra naturvidenskaben.

Det er også tildels eksperimentelle fag. Eksperimenter bruges til at illustrere processer i fx naturen, kroppen og på Jorden.

Om bøger, lektier, Lectio og om eksamen. Læreplanen.

 

Årsplan - overordnede emner, som alle tre fag arbejder med

1. Vores verden, vores ansvar

2-3. Naturen og vand

4. Det gode liv

5. Klima og energi

6. Livets udvikling

 

Geografi

Perspektiv: Earth Overshoot-day - 8. august 2016 og 2. august 2017: http://www.overshootday.org/
WWF skriver herom.

 

Internettet/kommunikationsudviklingen er en gave til geografi, denne lærer (Laust) bruger IT meget! Og deler sin viden med andre på EMUen.

Google Earth skal være installeret på jeres PCer næste gang. Download.

Geografi = "Portræt" af planeten Jorden og dens umiddelbare omgivelser" -  Scenen for menneskets aktiviteter

 

Video fra BBC - Planet Earth-trailer - og endnu en - World Environment Day 2014 - budskaber?

 

Menneskets brug af naturen - dets påvirkning af de store grundlæggende kredsløb - er i centrum.

- Det geologiske kredsløb (mineralske ressourcer)

- Kuls kredsløb (fossile brændsler og CO2)

- Vands kredsløb

- Næringsstoffer i fødeproduktion m.m.

Geografiens hovedkilder:

Kort, satellitfotos, iagttagelser, målinger og fund i naturen. Fra de ældste kort til GIS.

Små øvelser:

1. Mit første kort

2. Mål Jordens omkreds med din mobil.

Teori: Jordens gradnet.
Værktøj: Værktøj: DMS Converter kan hentes gratis i App Store / tilsvarende apps til Android her. Beskrivelse af øvelse, se her i NF-bogens øvelsesoversigt.

Opsamling på øvelsen med at måle Jordens omkreds.

 

 

Links

Jord-Sol-system

Portræt af planeten Jorden

Daglængden

Ptolemæus' kort - det ældste verdenskort

GIS.vejle.dk - (V1 og V2) - det "nyeste"

 

 

 

Jordens rigtige omkreds målt N-S er 39.992 km.

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen