Konflikter om vand

Grænser i Israel/Palæstina ved Qalqilia, GE/LWO

I medierne beskrives israelernes og palæstinensernes konflikt ofte som en politisk modsætning med fokus på terror, tro og modstandsbevægelser. Kampen om jord mellem de jødiske bosættelser og den oprindelige palæstinensiske befolkning, samt byggeriet af en sikkerhedsmur, rammer også medierne. Men der er også en direkte naturgeografisk konflikt, nemlig kampen om områdets vandressourcer.

Begge sider prøver at påvirke opinionen med deres synsvinkel.

Synspunktmaterialer:

1.    Palæstina - info:  Kampen om vandet

2.    Israel - info: Landbrug og vandhusholdning

Opgaver:

1. Studer det topografiske kort over Israel/Palæstina med naboer - få overblik. Identificer på dette kort vandløb, søer m.m. og find vandskel mellem kystsletten og Jordan-dalen.

2. Analyser hydrotermfigurer for Tel Aviv, Eilat i Israel og Amman, Beirut i nabolandene. Brug hertil den tysksprogede klimadiagramme.de. Bestem områdets klima- og plantebælte(r) og karakteriser nedbørsfordelingen.

3. Studer denne skitse: Tværsnit vand og sammenhold den med hydrotermfigurerne samt dette kort over brønde på Vestbredden. Hvem har ret til at udnytte grundvandet?

4. Studer synspunktmaterialet ovenfor og sammenlign den israelske vandhusholdning med den palæstinensiske.Link.

5. Vurder hvordan en bæredygtig vandhusholdning for området skal være.

 

Konflikten set med Google Earth

Studer arealudnyttelser i Israel/Palæstina ved hjælp af Google Earth.
Arealudnyttelse og vandhusholdning er to sider af samme sag i forbindelse med landbrug. Prøv at sammenligne den israelske side af sikkerhedsmuren med den palæstinensiske. Hvis det er svært at lokalisere muren på egen hånd kan nedenstående placemarks til Google Earth hjælpe en i gang. Der er seks pakket sammen i en mappe.

1. Beskriv og forklar et antal lokaliteter på begge sider af muren, se efter terrænfarver, vandløb, kanaler, drivhuse, plantager m.m. Aktiver fotos-laget og nærstuder muren.

2. Sammenfat forskellene.

3. Tag stilling til muren

Placemarks "mur"

 

Det døde Hav - synkende vandstand

En løsning? Red - Dead - project.

 

 

Kortmateriale om Mellemøsten

Konflikterne i Mellemøsten kan dokumenteres på kort, alle parter prøver at bruge netop deres kort. Denne  kortsamling  fra UNEP har en neutral afsender, hvilket dog ikke udelukker, at kortene gengiver konfliktstof.

Vand i området.

Vandhusholdning

Israel, Palæstina grænser, se også her.

Mellemøsten

 

 

Kilde.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen