Pladetektonik og katastrofer

Klik for stor udgave

Armero-katastrofen 1985

Siden 1900 har to vulkanudbrud kostet mere end 20.000 døde, dels Mont Pelee 1902 [29.000 døde] og Nevado del Ruiz 1985 [23.000 døde], hvor især den colombianske by Armero blev hårdt ramt.

Armero-tragedien

How volcanoes work (Nevado del Ruiz)

USGS

Lahar

Besøg Armero med GE, slå fotos til. Find vulkanen, bemærk grøn ikon på toppen, klik og læs.

Videoer: 15 min. om Armero

Et minut fra Youtube

Et offer  Historien bag

 

Skriftlig opgave - Pladetektonik og katastrofer

Formål:
- At kunne redegøre for centrale teoretiske fagbegreber og anvende dem i virkelighedens verden.
- At kunne forholde sig kritisk til kilder, både trykte og på Internettet
- At kunne anvende og analysere interaktive kort (Google Earth).
- At kunne vurdere konsekvenserne af naturens og menneskets samspil.

Produktkrav:
En individuel skriftlig rapport på 4-6 siders tekst, hertil kommer kort, figurer, billeder osv.
Der er tildelt 5 timers elevtid til opgaven ud over arbejdet på klassen.

Materialer:
Bogen ”Naturgeografi C, LR 2014”, Google Earth (GE), Internettet med bl.a. mine sider (www.lwo.dk/NG/)

Vejledning:
Opgaven løses ved en kombination af grundbogsteksten, kvalitetslinks og din egen fortolkning af kort/GE og tekst. Du må gerne inddrage andre kilder, men husk at indsætte fodnoter. Bemærk dog, at jeg slår hårdt ned på copy-paste.

Du må meget gerne arbejde sammen med andre om at analysere GE, kort og tekst, men det er et krav at du individuelt formulerer dine svar på opgaven.

Google Earth: Du skal have Google Earth installeret på din egen pc, for at løse opgaven.

Du henvises til en række temaer (lag) til Google Earth, som skal inddrages.

Vulkan GIS-tema: Holocene Volcanoes og Jordskælv GIS-tema: 1970-2016 mindst 6.0.kml, som begge ligger i Lectio Dokumenter Hold

Brug noget tid på at udforske mulighederne i Google Earth og øv dig i at navigere rundt på det virtuelle kort. Du kan f.eks. zoome ind på en vulkan og vinkle kameraet, så du ser den fra siden og flyver forbi den. Når GIS-temaet for vulkaner er aktivt, kan du hente informationer om den enkelte vulkan ved at klikke på vulkansymbolet på kortet. Det samme kan du gøre med de enkelte jordskælv. Lav højdeprofiler af vulkanerne og ved de pladegrænser, hvor der er udløst jordskælv. Kommenter dem i opgaven.

Opgaver:

1. Redegør grundigt for teorien om pladetektonik, jordskælv og vulkaner. Hvordan hænger de tre begreber sammen og hvad er drivkræfterne?

2. Identificér i Google Earth de steder, hvor mulighederne for jordskælv er størst samt hvilke typer pladerande, der befinder sig i de områder. Undersøg med Google Earth eventuel vulkanisme i områderne og karakteriser de dominerende vulkantyper.

3. Beskriv et typisk vulkanudbrud fra start til slut. Vurder muligheden for at slippe levende fra et vulkanudbrud hvis man har bosat sig tæt på en aktiv vulkan. Vurder ligeledes, om der er mulighed for at flytte tilbage igen efter udbruddet. Søg gerne information om konkrete udbrud i historien.

4. Udvælg en naturkatastrofe – et kraftigt jordskælv eller et voldsomt vulkanudbrud; vælg gerne blandt nedenstående eksempler. Redegør for naturkatastrofens årsager, forløb og konsekvenser. Dokumenter området ved hjælp af kort, billeder og højdeprofiler i GE. Placer naturkatastrofen i den rette pladetektoniske sammenhæng og vurder, om det kan ske igen.

5. Jordskælv og vulkanudbrud kan forårsage store tab af menneskeliv, men de behøver ikke at gøre det. Vurdér hvilke elementer, der har indflydelse på dette og de samfundsmæssige konsekvenser heraf.

 

Forslag til naturkatastrofer:

Vælg gerne blandt disse fire vulkanudbrud og fire jordskælv, hvor jeg også peger på enkelte relevante links, som dog skal suppleres! Husk at være kritisk overfor kilderne på Internettet!

Mount St. Helens i Washington, USA, udbrud 1980, plus opfølgning til nutiden.

Pinatubo, Filippinerne, udbrud 1991 fotos, wiki-artikel, plus opfølgning til nutiden.

Laki, Island, udbrud 1783-84. Bemærk links under References. Plus opfølgning til nutiden, er der andre vulkaner i området som truer?

Vesuv, Romerriget, udbrud 79. Bemærk links under References. Observationer nu.

----------------------------------

Port au Prince, Haiti 2010 (mange gode links på EMU-siden). Er Haiti kommet over katastrofen?

San Francisco , USA 1906. Bemærk masser af info i menu. Hvordan er trusselsbilledet i nutiden.

Nepal, 25. april 2015: USGS - videoer

Kobe, Japan 1995. Bemærk links under References. Plus opfølgning til nutiden.

----------------------------------

Hvis du vælger en anden katastrofe end disse otte, så kom lige til Laust og få valget godkendt.

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen