Klima og strålingsbalance

Jorden og atmosfæren set fra ISS - video

Klima / vejr definitioner

Atmosfære, definition, størrelsesforhold, lagdeling (herunder ozonlaget), luftens vægt, sammensætning af atmosfæren:

Solen - 150 mill. km væk - den sender voldsomme energimængder (elektromagnetisk stråling gennemgås) i alle retninger! Rummet.dk om Solen

Se også dr.dk/gymnasium (link 0 - link 1 - link 2)

Daglængden, årstider, solhøjden/passage gennem atmosfæren, Almanak
refleksion/albedo (lille demo)

Eksperiment

På jagt efter indstråling og udstråling- lille øvelse med pyranometer og IR-termometer

Enhed: W/m² - hvad betyder det?

Grupper á tre/fire går på jagt efter stråling. Mål samme sted mindst fem gange og udfyld skema.

Konklusioner?

Diskobugten ved solnedgang. Hvorfor er månen rød? Foto: LWO.

 

Strålings- og energibalance samt temperatur

Drivhuseffekten: Du er anmelder og deler stjerner ud.

Bedøm de fire forskellige animationer af drivhuseffekten i det udleverede skema, giv fra 1 til 6 stjerner for teknisk værdi og indhold. Giv mindst et positivt og et negativt argument for hver af animationerne. Lav en rangordning af animationer fra 1-4 efter, hvor god besked om drivhuseffekten de samlet set giver.

Bemærk, der er lyd på!

1. Drivhuseffekt - Energimuseet (dansk)

2. Drivhuseffekt - BBC (engelsk, skal muligvis vises i fx Firefox/Internet Explorer)

3. Drivhuseffekt - Earth Guide (engelsk)

4. Drivhuseffekt - Young Peoples Trust for the Environment (engelsk)

 

Strålings- og energibalance

Figur 3.8B (NF: fig. 5.3) er helt central i dette vejr/klima-emne. Vi skal derfor over to lektioner lave et eksperiment med strålings- og energibalancen, hvor vi måler på flere af parametrene.

Eksperiment.

Produkt: Poster

 

Drivhusgasser

CO2-koncentration i moderne tid (regneark) - IPCC-scenarier - Mindsker vi CO2-udslippet?

CO2 - lige nu (Earth.nullschool.net)

CO2 tidligere - Vostok-iskerner - og med methan.

Metan - verdens husdyr

 

Midnatssol ved Ilulissat. Foto: LWO.

 

Temperatur - skalaer, - oceanisk/kontinentalt

Termometeret

Kelvin, Celcius, (Reamur) og Fahrenheit

Opstilles synkront. Regneregel °C til °F.

Januar og julitemperaturer i Europa - hydrotermfigurer GO

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen