Klimasystemer

Hvilket klima- og plantebælte? Nilen ved Aswan. Foto: LWO

I løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet lykkedes det mennesker med baggrund i den europæiske og asiatiske verden at udforske resten af planeten Jorden, så der ikke mere fandtes "hvide pletter" på verdenskortet. Selvforståelsen var, at især den hvide mand udbredte civilisationen til Verdens afkroge.

Der blev undervejs indsamlet masser af empiri - oplysninger om natur og kultur i massevis. Dermed kom også behovet for systematisering for at kunne bevare overblikket.

En af systematiseringsindsatserne handlede om Jordens klima- og plantebælter. Og her spillede endda en dansker en pæn rolle, nemlig Martin Vahl (1869-1946). Nogenlunde samtidig arbejdede Wladimir Köppen (1846-1940) i Tyskland med et tilsvarende projekt. Det blev Köppens klassifikation, der fik den største udbredelse, men i Danmark holder vi lidt stædigt fast i Vahls klimasystem.

For at kunne bestemme et områdes klima- og plantebælte skal man analysere hydrotermfigurer.

 

Øvelse gør mester!

Gennemfør denne øvelse - hydroterm17.pdf.

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen