Kystlandskaber og havet

Danske landskaber er især præget af den sidste og næstsidste istid. Men tiden siden sidste istid har medført store forandringer, og få steder er disse forandringer tydeligere end ved Danmarks kyster. Her har vinden og havet formet landskaberne i betragtelig grad, og det er endda sket i forskellige højder p.g.a. landhævninger/sænkninger (isostasi) og havniveauændringer (eustasi).

Vand og vind:

Råbjerg Mile: Naturstyrelsen (naturguide), Youtube (filmstump)

Skagen som geotop (EMU) og Oddens historie (GEUS)

Rubjerg Knude: information, GE-placemark, 3D-animation

Bølger og hav:

Opmåling af bølger (fig. 4.51)
Bølgehøjder world wide
Saltholdighed

SST - Sea Surface Temperature:

 

Tidevand

Tidevand, animation:

flash animation

Tidevandsbølger i Nordsøen

Målinger: Danmark - St. Malo - Bristol (GE-Port of Bristol)
Vandstand lige nu (DK) - Vandstand i Tyskland
GE: Havbund Jorden rundt 

 

Vind

Hvorfor vinde?

Frit stræk - hvor er det størst og hvor langt? Se Europakort.

Vindroser: København, Thy,

 

Materialetransport

Materialetransport ved den jyske vestkyst

Retning, mængder, konsekvenser?
Mårup Kirke - Sommerhuse

Øvelse:

DMI - hav - undersøge prognosekort for havet omkring Danmark, bemærk at man kan kombinere oplysningerne samt lave en animeret prognose for de næste to døgn.

Stil spørgsmål som:
Er der sammenhæng mellem strømretning og vandstand? Sammenhæng mellem strøm og vind? Bølgeretninger? Lav animationer, især af vandstand, men også gerne flere.
Og så videre - find selv på flere. Klik gerne ind på delområderne og lav nærstudier.

 

 

 

Øvelse:

 
Tips til Google Earth:
1 Gem i mine steder
2 Rediger egenskaber/hent information
3 3D - overhøjning
4 Brug fotos/links
5 Gem i mapper
6 Send som email
7 Marker en sti og lav elevationsprofil
8 Fastgør profil til havbunden

 

Kystformer2 (16 placemarks) - læs instruktion omhyggeligt.

vind4.jpg - Klit i Blåvand, foto LWO

Klitlandskaber

Vand er en meget mere effektiv transportør af sedimenter end vind; men alligevel kan vinden præge store områder med karakteristiske landskabsformer. Og ude i den store verden har vi vindskabte landskaber af kolossale dimensioner.

Videoer: Sandstorm i Phoenix - Sandstorm i Australien - Sandstorm i Cairo, Egypten - Klitter i Peru - Klitter i Namibia - Sossusvlei i Namibia

Sand salterer:

 

Kraftig vind på Udsholt Strand:

 

Diverse figurer: afblæsningsflader - vindribber og klit bag sten - klitdannelse (barkan)

Google Earth: Klitlandskaber

Godt værktøj til at spore landskabselementer: Danmarks Miljøportal (skal vises i Internet Explorer)

Historiske grundkort samt en flot højdemodel. Demo.

Opgave: Opsøg stederne fra Google Earth Klitlandskaber i Miljøportalen og nærstuder områderne.

 

 

Danmarks kyster især Blåvand (Geoviden)

Havdybder (GE)

SST (GE)

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen