Landbrug og fødevarer

Vi skal på ekskursionen "mælk og svin" d. 28 februar. Hidtil har vi set på landbruget som en bruger og i nogen grad belaster af vandmiljøet. Men der produceres jo masser af fødevarer, som vi lever af og som giver indtægter til Danmark. Det kikker vi på i det følgende.

Ko og kalv på Djursland, foto: LWO

 

Landbrug i 12.000 år; ok, kun halvt så lang tid i Danmark

Før vi blev landbrugere - jægere og samlere (video) - nyopdaget stamme

Fra naturligt økosystem til totalkultur: Økosystemer

Befolkningsvækst som "motor"

Fordele og ulemper ved udviklingen.

Privat ejendomsret - kollektiv ejendomsret - pastoralisme

Kornsorter

Kvælstofkredsløb

Gamle danske husdyrracer

Kunstig selektion - hvorfor?

Opgaver om arter og racer

Cowspiracy - faktatjek

Grøn revolution

Høstudbytte i Danmark (2016)

17 Global Goals

Hungry Planet - vælg inddelingskriterier og grupper

Fakta om erhvervet 2017

MRSA-bevis

Erhverv og udvikling

 

Landskabet tilpasses produktionen

Udskiftning for 250 - 150 år siden - og på GE Allested

1700-tallet, sådan ca....

 

Landsbyen efter udskiftningen:

 

Opgaver til de to billeder:

1. Beskriv nøje udgangspunktet i den øverste figur (før). Hvordan har jorden været fordelt, hvordan produceredes der, hvor effektivt var det? Hvad er IKKE med på figuren, men som alligevel betød meget?

2. Hvad er der sket af forandringer efter udskiftningen (nederste figur), og hvad betyder det for bønderne, produktionen, ejerforhold med mere?

3. Kan man stadig se spor af denne udskiftning i nutidens landskab? 
Se i Google Earth:  AllestedFarumVellev, GjølBostrupBarritFausing og find selv to andre eksempler i Danmark.

 

Landbruget i tal, fra Landbrug & Fødevarer 2017. Vi skal analysere produktionsfremgang m.m.

Ekskursionen d. 28.2 kl. 8 - ca. 15

Slagteriet Danish Crown ved Horsens: formiddag -

Mælkeproducent ved Bredsten: - eftermiddag - Miljøportalen

 

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen