Danske landskaber

Danske landskaber er især præget af den sidste og næstsidste istid. Men tiden siden sidste istid har medført store forandringer, og få steder er disse forandringer tydeligere end ved Danmarks kyster. Her har vinden og havet formet landskaberne i betragtelig grad, og det er endda sket i forskellige højder p.g.a. landhævninger/sænkninger (isostasi) og havniveauændringer (eustasi).

Vi må heller ikke underkende danskernes indsats - i Antropocæn (vores geologiske tid) - har mennesket i den grad ændret landskabets udseende, og ikke altid til det bedre (det kan diskuteres!).

klik for stor udgave

Is og smeltevand:

Grønland 2012 - indlandsisen, panorama

Tundra-billeder - Saqqaq-dalenPunkt 365Den store sø på Nuussuaq

Den sidste istid animeret (RUC)

De sidste 140000 år animeret (GEUS)

"Hovedopholdslinje" eller "hovedstilstandslinje" - relativering af begrebet.

Det aktualistiske princip

 

Landskabet som klimaarkiv:

Råbjerg Mile: Naturstyrelsen (naturguide), Youtube (filmstump) - Oddens historie (GEUS)

"Tegneserien" fig. 4.5.

Kvartær - frysehusperioder på stribe

Figur 4.6:
Klimaudsving, hvorfor?
Og hvordan kan vi vide det?

Pladetektonik (Animation af pladebevægelser de seneste 750 mill. år),

Milankovitch, kort version. Milankovitch, animation - løs opgaverne (30 min)

I skal bearbejde animationen og kunne forklare de forskellige cyklusser ved tavlen (3-4 minutters oplæg) og hvordan de påvirker klimaet.
Følg instruktionen under animationen om hvordan i får de forskellige kredsløbsparametre såsom jordens bane (eccentricitet), snurretopseffekten (præcession) og jordens aksehældning.
Klik på forskellige kombinationer af kredsløbsparametre eccentricitet, præcession og aksehældning og se på hvordan den globale temperatur påvirkes af dem?
Hvilken kombination af de forskellige kredsløbsparametre giver den bedste tilpasning til temperaturen fra Vostok iskerneboringen (Antarktis)?
Se på fremtiden fra nu og 25.000 år frem i tiden, og se på hvordan temperaturen vil udvikle sig hvis den globale temperatur kun blev styret af kredsløbsparametrene?

"Termometer" - Vostok-iskerner - iltisotoper (teknik) - se også Klimaændringer 3

s. 110: "Af endnu ukendte årsager...." - havets rolle! Se kulkredsløb.

 

Paleogeografiske kort, Geoviden 2005,2

Sammenhold kortene med denne animation. De sidste 140000 år animeret (GEUS)

 

Randmoræner og smeltevandssletter

Uddrag af Danske istidslandskaber 1 og 2 med Finn Uno som helten! dr.dk/gymnasium

Isrande2 (GE) - undersøg randmoræner. Upsala Glacier før og nu

Miljøportalen (linket skal åbnes i Internet Explorer) -
Opgave med Højdemodellen: at lokalisere hovedstilstandslinjen, at karakterisere landskabet V og Ø for denne.

 

Gletscherflod (#1 og 5)

Søndre Strømfjord GE - flom 2012 - Sandur GE

Gletscherport

Jøkelløb på vej?


Dødis, bundmoræne, tunneldale

Højdemodellen kan ses uden bøvlet med Microsofts plugin - nemlig her hos "Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering" - !!! - SDFE-Viewer

klik for stor

Højdekort Vejle mm. (ovenfor)

Dødis - Kanten af indlandsisen - Inde på isen - Overskydningsplaner - Figur 4.31

Kurveplan, veje og vandløb Vejle - udleveres også på print til regionalisering.

Højdekort Mols Bjerge

Højdekort Skjern mm (nedenfor)

klik for stor

 

 

 

Jordartskort (GE)

Isrande på forskellige tider

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen