NAO og El Niño

Arbejdsform:

Vi skal først have beskrevet normaltilstanden for hav-atmosfære-systemet i de to områder, som fænomenerne forekommer i. Dernæst skal den/de unormale tilstande beskrives Så skal vi se på konsekvenserne af de unormale tilstande Til sidst skal vi afgøre, om der er grund til bekymring på længere sigt. Links og illustrationer skal hjælpe hertil. 

NAO

Nord Atlantiske Oscillation (oscillation = svingning)      

Normaltilstand: Nogen forskel mellem gennemsnitstrykket ved Island og Azorerne, kan slås op i fx atlas s.89a og 89b (2006-udgaven: s. 95). Det er altså en del af det globale vindsystem med en række lavtryk på de høje breddegrader og et højtryk over de lavere breddegrader. Men situationen er ikke konstant.     

Aflæsning af situation lige nuBritisk grafik for NAO.   

Met Office forside  Flood Warnings Map

Afvigelse: Forskellen mellem de to områders tryk kan variere. Når forskellen i tryk er større tales om positiv NAO, når forskellen er mindre, tales om negativ NAO.  

Konsekvenser:
Positiv NAO: større trykforskelle => kraftigere og mere stabile vinde => flere våde, milde, stormfulde vintre i Vesteuropa
Negativ NAO: mindre trykforskelle => svagere og mere ustabile vinde fra vest => større chance for kolde og tørre vintre.  

Bekymring:
Det afhænger af en vurdering af en længere periodes udvikling. Er der en tendens til at udviklingen bliver mere eller mindre positiv NAO-mæssigt? Vil det i øvrigt være et problem? Og er meteorologerne gode til at forudsige en NAO? Se også bogens figur 5.40 s. 167.

 

El Niño

Normaltilstand:
Der er en typisk fordeling af varmt og koldt havvand i Stillehavet. Fordelingen hænger sammen med bl.a. det globale vindsystem. Normalt er det varmest mod vest i Stillehavet => det medfører større fordampning og kraftigere nedbør derovre. I øst, op mod Sydamerika, strømmer der koldt og næringsrigt vand op langs kysten, dels fra syd og dels fra oceanets dybvand.

Se DMIs website

 

Afvigelse: Som det ses i figuren lige ovenfor, er El Niño en slags ombytning af vejr mellem øst og vest. Forskerne følger dagligt anomalier (d.v.s. afvigelser fra det normale), så i stedet for at vise den egentlige temperatur et sted, så viser man hvor meget over eller under temperaturen er i forhold til det normale. Se bogens figur 5.41.

Se animationer

Se de øjeblikkelige forhold.

Aktuel temp. og afvigelse på en gang

Se animationer af anomalierne.  

Konsekvenser:
Grundlæggende omvæltninger i vejrmønstrene i Stillehavsområdet.
Kraftige virkninger på folks muligheder for at praktisere deres erhverv.
Virkninger i det vestlige område af Stillehavet: tørke, skovbrande, forurening
Virkninger i det østlige område af Stillehavet: kraftige regnskyl (erosion, mudderskred...), ingen upwelling => ringe fiskeri
Virkninger i andre egne, fx USA (bogens figur 5.42 s. 168)  

Bekymring:
Tjoh, ustabiliteten er nok en økonomisk farlig størrelse, men m.h.t. langvarige virkninger på Jordens klima er risikoen vist til at overse. For El Niño modsvares af La Niña, så det går næsten lige op - se figur herefter. 

 

El Niño-kurver seneste 25 år 

NOAA om El Niño

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen