Energistrømme og peak oil

Vi arbejder med følgende kilder:

Webartiklen om Peak Oil af Jacob Lundorff Hansen

Danmarks energistrømme 2012og i 2005 (flowdiagrammer)

Fig. 6.9 i Ng-bogen

 

Opgaver

Redegør for de enheder, der bruges i materialerne.

Analyser udviklingen i Danmarks energiforbrug fordelt på brændsler.

Hvilke energikilder i flowdiagrammet er danske og hvilke importeres?

Analyser udviklingen i Danmarks energiforbrug fordelt på anvendelse.

Sammenlign med flowdiagrammets oplysninger i højre side.

Analyser konverteringssektoren og sæt ord og eksempler på de forskellige typer af konvertering.

Danmarks energistrømme er i åben forbindelse med udlandet, og det er styret af udbud og efterspørgsel (PROFIT). Analyser grænseoverskridende strømme og mængder for de fossile brændsler. Sammenlign med 2005.

Hvorfor er der både import og eksport af de samme produkter?

Nederst til højre angives et tab i energisektoren. Beregn tabets størrelse i % og undersøg kilderne til tabet.

Vurder om der kan/skal gøres noget for at mindske tabet.

Prøv ud fra jeres viden om dansk energiforsyning og anvendelse at skitsere flowdiagrammets udseende i år 2020. Se prognoser her.

Hvilket bud på Danmarks fremtid giver webartiklen om Peak Oil? Er I enige?

Kilde: Energistyrelsen

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen