Vandløb

Gram Å i Sønderjylland

Gram Å i Sønderjylland

Sedimenter i åen

Hjulstrøms diagram:

Kort med simulation af havstigninger.

Verden rundt

Google Earth: Hvor er det? og hvad foregår der?

Højdeprofiler (elevationsprofiler) læres. - Eksempler for Vejle å

Verdens floder, wikipedia

 

Faser i ådalen:

Ung - Moden - Gammel

vandfald/modstandsdygtige bjergarter

 

Niagara Falls video

Niagara Falls til GE

Danmark:

Topografisk opland for et vandløb:

Undersøgelse af Vejle Ås topografiske opland v.hj.a. Google Earth; indlæs database med danske vandløb - se Orbicon Links.kmz i Lectio Dokumenter.

 

Danmarks største åer:

Gudenå

Stor Å

Skjern Å

Vandløb og målestationer Orbicon til GE (findes i Lectio)

Vandløbsdata - Vandløbsstationer

Nedbørsdata - DMIs vejrarkiv

Vejle å med tilløb - terrænanalyse med "Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering" - !!! - SDFE-Viewer

Vandløbsdata - Øvelse med vandstanden ved Rosborgs egen vandløbsstation

Data: Vandstand de seneste 30 dage, samt nedbør i området i september 2017 (DMI).
Nedbørsdata er et gennemsnit for hele Østjylland, så der kan være variationer for de forskellige dele af regionen.
Opgaver:
1: Beskriv vandstandskurvens forløb, dels overordnet set, dels med fokus på detaljer.
2: Inddrag nedbørsdata fra DMI og find ud af, hvilke variationer i vandstanden som kan forklares med disse data. Kik også lige på Østjyllands nedbør i juli.
3: Vandstandskurven svinger meget. Hvor mange svingninger er der på 30 dage, og hvad kan være forklaringen?

 

Opgave med Google Earth

Du er en opdagelsesrejsende, der skal trænge ind i landet med din kano. Følg Vejle Å eller Grejs Å til deres udspring i henholdsvis Engelsholm Sø eller Fårup Sø. Studer åens løb og beskriv det. Brug flere steder teknikken med elevationsprofiler for at kunne beskrive ådalen på langs og på tværs. Find ud af åløbets hældning i det øvre løb og det nedre løb. Undersøg menneskeskabte anlæg langs åerne. Skriv en beretning, der gerne må være lidt spændende. Send beretningen ved modulets slutning.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen