Geologisk alder

 

Geologiens begivenheder udspiller sig over 4.600.000.000 år, selv små, umærkelige årlige ændringer i jordskorpen kan blive til voldsomme ændringer af Jorden i de lange tidsrum, der er til rådighed.

 

Bemærk i figuren, hvordan Jorden efter afkøling i ca. 600 millioner år får de første faste klipper. Nogle 100 millioner år senere opstår det første liv. Først for ca. 600 millioner år siden opstår de første komplekse former for liv, illustreret ved de små tegninger af fortidsdyrene. Se også foto af forstenet trilobit nedenfor (510 mill. år).

Man har forsøgt at sammenligne Jordens alder (4,6 mia. år) med et almindeligt kalenderår.

1. januar  -- Jorden opstod
Tidligt i februar. -- ældste kendte klipper opstår
Midt i februar -- de første spor af liv (evt. film på dr.dk/undervisning)
Sidst i marts -- første primitive livsformer opstår
Juli -- første celler med cellekerne
Oktober -- sex (kønnet formering)
Midt i november -- første komplekse liv med skaller og skeletter opstår i havet
Sidst i november -- de første landdyr ses
25. december -- dinosaurerne uddør
31. december om aftenen -- mennesket udvikles
31. december, et sekund i midnat -- mennesket sætter foden på månen (juli 1969)
* Efter Davidson et al., 2002

 

Links:

Big Bang

Tidsregning efter Big Bang

Skabelsesberetning fra Biblen

Skabelsesberetning nordisk mytologi

Stenens historie

 

 

Absolut og relativ geologisk alder

Alder - børn

Absolut aldersbestemmelse giver alderen udtrykt i år eller et interval af år. Relativ aldersbestemmelse fortæller om en aflejring, klippeformation eller lignende er ældre, yngre eller samtidig med en anden.

Af metoder til absolut aldersbestemmelse kan nævnes kulstof-14-metoden (C14). Den er ret præcis til yngre begivenheder (under 45.000 år). Andre metoder er ret præcise op til flere mia år. Fælles for metoderne er, at man studerer forholdet mellem nogle almindelige grundstoffers isotoper. Nogle isotoper er ustabile og ændres over tid til andre stoffer. Den tid som det tager for halvdelen af en given isotop at blive ændret kaldes halveringstiden, og den er for kulstof14 på 5370 år, for fx. kalium40 er den på 1,26 mia år.

Dendrokronologi er også en absolut aldersbestemmelse:

 

Et system af overlappende stregkoder byggende på forskelle i trævækst i gode og dårlige år.

Absolut aldersbestemmelse

Geologi og tid - relativ aldersbestemmelse

Den relative alder af en aflejring eller klippeformation er normalt bestemt ud fra jordlagenes indhold af fossiler. Darwins forskning i evolution har hjulpet til her; livsformernes udvikling, opblomstring og uddøen har givet hver tidsperiode i Jordens historie sin egen karakteristiske flora og fauna. De geologiske lag kan altså identificeres på de forekommende fossiler. Ikke absolut, men således at man med sikkerhed kan sige, om et lag er ældre end et andet. Hvis der i en lagserie ikke er synlige tegn på store omvæltninger, så kan man jo også helt banalt side, at det der ligger nederst er det ældste. 

Lagdelinger: Azorerne, Mors, Grand Canyon,

Anomalocaris

 

Et dødsfald

Sørgetiden er nok overstået nu, det er godt nok lang tid siden. Men aftrykket af den lille trilobit (1,5 cm lang) sidder i den sortgrå skifer som tegn på et liv på havets bund. Trilobitten levede ved at filtrere mudder på havbunden for organisk materiale. Og efter dens død er der akkumuleret iltfattigt mudder ovenpå, der efterhånden er cementeret til skifer. Trilobittens vævsdele er rådnet bort og hulrummet er fyldt ud med andet materiale fra omgivelserne. Trilobitten er fra Utah, USA.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen