Grundvandet og truslerne mod det (hydrologi 2)

Hvor er det og hvordan finder vi grundvand?

Hvor langt skal vi ned? - Ribeformationen: profilkort

The Underground Channel - bl.a. små film om efterforskning efter nye grundvandsmagasiner.

Miljøportalen (linket skal åbnes i Internet Explorer) - vi undersøger drikkevandsinteresser og jordforurening. Forklaring af begreber.

 

Trusler mod drikkevandet - og spildevand

Fx nitrat -Lille demo: Lukning af brønd, eller fortynding under grænseværdi - diskussion

Nitrat- og pesticidfront på vej ned i grundvandsmagasinerne - vi må bore dybere. Andre muligheder?

----------------------

Flade-, linje- og punktforureninger, eksempler.

Collstrop - Kjærgård - Proms - Ups, dec. 2014

Iltsvind 2004 og 2014. Konsekvenser af eutrofiering.

Østersøen set fra Polen

 

Vi ser tilbage på de "gode", gamle dage.
Forureningens historie 

 

 

Døde grise i Kina

Giardiasis

 

Kolera

Kolera i Hamburg (tysk), plancher med illustrationer,

Kolera i København (dansk, bemærk flere sider)

- Definition kolera

- Nutidig parallel? Ebola 1, er sammenligning rimelig?

Vejle

Vandboringer mm, drikkevandsinteresser, borerapporter, vandkvalitet

Miljøinformation

Rensningsanlæg

deres ledningsnet på Webgraf

Opland for Rosborg-måleren

 

 

Vandføring

Vandføringsundersøgelse (docx)

Og med fint ADCP-apparat

Vejledning til undersøgelsen

Vejle Å tværprofil med Excel

 

Vand er ulige fordelt

Nedbør animeret, globalt og regionalt

Befolkningstæthed

Vandforbrug

2015-mål - De 17 bæredygtighedsmål

Life Straw (pris) - Vestergaaard - Hvad skal den koste?

 

Vandkonflikter - miniprojekt

Se i Lectio.

 

Internationalt

Se også: Konflikter om vand

Mali

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen