Klimaændringer - hvad kan vi gøre?

Bortset fra ganske få personer, så er der udbredt enighed blandt klimatologer m.m. om, at Jordens godt 7 milliarder mennesker er i gang med at ændre planetens overflade og atmosfære i faretruende omfang. Konsekvenserne vil være global opvarmning. Hvad kan/skal vi gøre ved det?

 

Repetition: Globalt vindsystem, animation og en mere

 

Nedenfor enden af grønlandsk gletsjer, nær Saqqaq. Bemærk landskabet foran gletsjeren. Foto: LWO

Jorden og atmosfæren set fra ISS - video

Klima / vejr definitioner - Klimanormaler. DMI.

Atmosfære, definition, størrelsesforhold, lagdeling, sammensætning:

Solen - 150 mill. km væk - den sender voldsomme energimængder (elektromagnetisk stråling) i alle retninger! Se dr.dk/gymnasium

Albedo - hvad er det? Figur. Lille demo.

Tilbagekobling - feedback

Positive / negative tilbagekoblinger.

 

Månen over Diskobugten. Hvorfor er Månen rød? Foto: LWO

DMI om The Day After Tomorrow - artikel i pdf-format) - trailer

UCAR: Baseball, steroids and Climate Change (video)

 

Drivhuseffekten:

1. Drivhuseffekt - (dansk)

2. Drivhuseffekt - BBC (engelsk)

3. Drivhuseffekt - Earth Guide (engelsk)

4. Drivhuseffekt - Absorblearning (engelsk)

 

Kulstofkredsløbet

Figur 5.48 på den langsomme måde - pdf
Enheder, talstørrelser, processer

CO2-koncentrationer før og nu. Tilbagekoblinger, negative og positive.

 

Istider

Milankovitch (youtube) - svingningerne med forskellig længde video med forklaring -

Prøv denne øvelse hos science courseware

Iskerneboringer og andre kilder til temperatur i fortiden.

"Termometer" - Vostok-iskerner - iltisotoper (teknik)

Al Gore 1 - Al Gore 2

 

Istider og lille istid - figuranalyse, 28.10

Det kan være en fordel at udvikle en systematisk figuranalyse, da "geografiske figurer" af mange slags dukker op til eksamen. I dagens lektion skal I derfor prøve at bruge denne model på ng-bogens figurer på siderne 176-181 (fig. 5.55 - 5.66). I mindre grupper får I hver et par figurer at tage jer af. I bruger første del af modulet på at forberede jer, anden del på at fremlægge for hinanden.

Alle figurerne kan hentes ind på jeres pc på dette link til Geografforlaget (kræver uni-login).

Næste gang (4.11) ser vi på fremtiden!

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen